warsztaty “Szkoła równego traktowania”.

W lutym rozpoczęliśmy realizację działań w ramach projektu ” Szkoła równego traktowania”.

Zgodnie z wcześniejszą informacją w ramach projektu zaplanowano:

  • warsztaty dla uczniów na temat: co to tożsamość?, co to tolerancja, dyskryminacja?, czym są stereotypy?,
  • spotkanie z zaproszonym gościem Panem Tomaszem Garstką, psychologiem, psychoterapeutą, socjoterapełtą,
  • współautorem pierwszych szkoleń na temat antydyskryminacji.
  • noc filmowa połączona z ćwiczeniami,
  • przygotowanie galerii zdjęć pt. Dyskryminacja oczami ucznia w murach szkolnych i poza nimi ,
  • przygotowanie przedstawienia o tematyce zwiazanej z głownymi celemi projektu
  • napisanie bajki międzyklasowej.

Podsumowaniem projektu będzie konkurs na logo Stop dyskryminacji.

 

Za nami już pierwsze warsztaty na temat stereotypów, tożsamości, dysryminacji i jej machanizmów. W ramach warsztatów uczestnicy projektu mieli możliwość doświadczania na samych sobie elementów dyskryminacji ze względu na pochodzenie, kolor skóry, wykształcenie, zamożność majątkową, uumiejętnościitd. poprzez wcielanie się w różne osoby.

 

W ostatnich dniach lutego uczniowie mieli również możliwość spotkania się z zaproszonym gościem panem Tomaszem. W czasie warsztatów mogli z pierwszej ręki uzyskać najważniejsze informację na temat dyskryminacji osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

Następnym punktem naszych działań była noc filmowa. Uczniowie oglądnęli trzy filmy poruszające problemy dyskryminacji na różnych płaszczyznach powiązanej z przemocą : Billy Elliot, Nietykalni, Forest Gump. Filmy przeplatane były krótkim omówieniem treści oraz ćwiczeniami. Tematy poruszane w czasie ćwiczeń to : akceptacja drugiego człowieka takim jakim jest, nie chodzi tu tylko o “inność”,przyjaźń bez względu nz wiek, stan społeczny, sytuację materialną, wykształcenie, sposób odbierania świata, ppełnoprawność niepełnosprawność itd. Noc zakończyła się bardzo wczesnym porankiem. Dla wszystkich uczestników było to nowe ciekawe doświadczenie. Mimo zmęczenia humory wszystkim dopisywały.

 

Jesteśmy także już w trakcie pisania bajki międzyklasowej z przesłaniem Stop dyskryminacji. Zadaniem klas czwartych jest napisanie wstępu do bajki. Czekamy na ukończenie tej części, by przekazać klasom piątym do dalszego twórczego tworzenia bajki. Zakończenie opracują klasy szóste.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony hauerpower strony www strona internetowa używa plików cookies.
Back To Top