Zajęcia w PWSZ w Tarnowie.

 

Dnia 2 czerwca 2016 r. uczniowie klas V-tych i VI-tych pod opieką Pani Barbary Piątek, Katarzyny Soja i Wiesława Martowicz, uczestniczyli w zajęciach wykładowych, ćwiczeniach i pokazach laboratoryjnych w Instytucie Matematyczno – Przyrodniczym  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

 


Wycieczka realizowana była w ramach projektu „Program nowoczesnej i praktycznej edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach” wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Stanowiła w projekcie działanie o nazwie: „Odnawialne źródła energii jako forma ochrony klimatu.”

 

Zajęcia rozpoczęły się na sali wykładowej w budynku A (głównym budynku uczelni) wykładem/prelekcją połączoną z pokazem multimedialnym, który prowadził Pan dr Mariusz Klich, starszy wykładowca PWSZ. W trakcie wykładu dr Klich mówił o: historii życia na Ziemi, zasobach przyrodniczych, zmianach wywołanych działalnością człowieka, globalnych zanieczyszczeniach atmosfery, zmianach klimatycznych, współczesnych problemach ludzkości (głód, konflikty zbrojne) i wielu innych (negatywnych i pozytywnych) aspektach rozwoju cywilizacji. W kontekście powyższych problemów z (charakterystycznym dla siebie) zaangażowaniem – jak przystało na naukowca i biologa, mówił o potrzebie ochrony przyrody, środowiska, znaczeniu rozwoju zrównoważonego, edukacji ekologicznej oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i zdobyczy myśli naukowej dla potrzeb ochrony przyrodniczych zasobów Ziemi.

 

Znaczna część wykładu poświęcona była odnawialnym źródłom energii i gospodarce odpadami a więc zagadnieniom realizowanym w trakcie studiów, przez studentów na kierunku ”Ochrona środowiska” o specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”. W trakcie wykładu dowiedzieliśmy się ze studenci „Ochrony środowiska” prócz zajęć wykładowych i laboratoryjnych odbywają zajęcia wyjazdowe i terenowe w parkach narodowych (np. Pienińskim, Tatrzańskim, Białowieskim), uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych (krajowych i zagranicznych), współpracują z uczelniami w całej Europie (np. w uczestnicząc w tzw. projekcie norweskim współpracują z Hedmark University of Applied Sciences w Norwegii).

 

Po wykładzie, w trakcie projekcji (fragmentu) filmu Home SOS Ziemia (2009), rozwiązywaliśmy test poruszający zagadnienia omawiane w filmie.

 

Światowa premiera filmu miała miejsce dnia 5 czerwca 2009 – równocześnie w 85 krajach, w kinach, w telewizji, na DVD i w Internecie i była największym na świecie multimedialnym wydarzeniem pro-ekologicznym. Film to wspólny projekt Luca Bessona i fotografa Yanna Arthusa-Bertranda, to zapierające dech w piersiach, piękne i poruszające obrazy. To niesamowita podróż w głąb australijskiej rafy koralowej, wędrówka przez niebezpieczne amazońskie lasy, bezkresną pustynię Gobi i industrialne dzielnice Szanghaju… Podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy i zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt i roślin, na kończące się zasoby naturalne. Efekt przewracającego się domina klęsk ekologicznych może zapoczątkować katastrofalne konsekwencje. Film S.O.S. Ziemia (“HOME”) to ostrzeżenie przed zagładą, to wołanie naszej Planety o ratunek… [cyt: https://www.youtube.com/watch?v=_DAr7A3cDV4].

 

Po krótkiej przerwie na posiłek udaliśmy się do budynku B (budynek biblioteczno- laboratoryjny) gdzie uczestniczyliśmy w pokazach i obserwacjach przyrodniczych.

 

W jednej z sal studenci kierunku „Ochrona środowiska” działający w Kole Naukowym Przyrodników OŚKA (oczywiście pod kierunkiem dr. Mariusza Klicha) prezentowali nam (na mini modelach) zasadę działania elektrowni słonecznej, wodnej i wiatrowej. W drugiej sali prowadziliśmy (również pod kierunkiem studentów) obserwacje przyrodnicze (przy pomocy mikroskopów i lup) drobnych zwierząt bezkręgowych oraz preparatów trwałych tkanek zwierząt kręgowych. Mieliśmy więc okazję poznać część bazy dydaktycznej i aparatury badawczej wykorzystywanej w laboratoriach uczelni.

 

Po zakończonych zajęciach w pracowni przyrodniczej Pan doktor podsumował spotkanie i dokonał losowania nagród wśród uczniów rozwiązujących test ekologiczny. Wylosowani szczęśliwcy otrzymali notesy, a wszyscy pozostali ołówki i długopisy.

 

Po 3 godzinach zajęć udaliśmy się w kierunku autobusu. W drodze powrotnej pan Martowicz opowiadał nam o pozostałej części kampusu, tj. budynkach Instytutu Politechnicznego i Instytutu Ochrony Zdrowia z pełnym zapleczem sportowym. Poznaliśmy również krótką historię i ofertę edukacyjną uczelni.

 

Wycieczka a zwłaszcza zajęcia dydaktyczne były dla nas cennym źródłem informacji i uzmysłowiły nam jak ważne w ochronie klimatu i środowiska przyrodniczego jest racjonalna gospodarka zasobami Ziemi i umiejętność korzystania z odnawialnych źródeł energii przez wszystkich jej mieszkańców.

 

Panu dr. Mariuszowi Klich dziękujemy pięknie za miłe przyjęcie i bardzo ciekawe zajęcia, a studentom z Koła Naukowego Przyrodników OŚKA za zaangażowanie, interesujące opowieści i cenne wskazówki w trakcie obserwacji mikroskopowych i prezentacji działania mini zestawów eko-elektrowni.

 

Być może za kilka lat niektórzy z nas wrócą w mury PWSZ by studiować „Ochronę środowiska”. Do zobaczenia!


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony strony internetowe rzeszow używa plików cookies strona internetowa cookies.
Back To Top