Projekt „Młody odkrywca z gałązką tarniny”

Pragniemy poinformować, iż uczniowie naszej szkoły, wezmą udziału w projekcie „Młody odkrywca z gałązką tarniny – opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy”, realizowanym przez Tarnowską Szkołę Wyższą. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

 

Realizowany jest od 1.07.2018r. do 31.03.2020. i skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 i 13-16 lat.

 

 

Projekt zakłada realizację 5 zadań merytorycznych:

 

 

  1. Opracowanie programów rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa- termin realizacji lipiec 2018 do wrzesień 2019.

  2. „Czym możemy zauroczyć turystę”- uczestnicy projektu przygotują prezentację opartą o własne materiały filmowe na temat walorów turystycznych regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Tarnowa – termin realizacji listopad 2018 do luty 2020.

  3. „W poszukiwaniu zdrowia” – realizacja warsztatów na temat wzmacniania zdrowia, zdrowego żywienia, znaczenia aktywności fizycznej – termin realizacji listopad 2018 do luty 2020.

  4. Warsztaty kompetencji wychowawczych i społecznych dla rodziców – termin realizacji listopad 2018 do marzec 2020.

     5. Ocena i potwierdzenie zdobytych kompetencji i ewaluacja skuteczności programów kształcenia.

 


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony strony internetowe rzeszow używa plików cookies strona internetowa cookies.
Back To Top