Warsztaty ekologicznych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach.

W dnia 9-10 czerwca 2016 r. uczniowie klas IVa i IVb uczestniczyli  w 2-dniowych warsztatach ekologicznych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Polichtach. Zajęcia prowadzą: Pani mgr Patrycja Łabuz – Walczak – starszy specjalista do spraw edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Pan mgr Wiesława Martowicz, nauczyciel przyrody w naszej szkole.

 

 

4f46451129647_o (Small)Zajęcia to część realizowanego w naszej szkole projektu „Program nowoczesnej i praktycznej edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Ryglicach” wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Stanowią one w projekcie działanie o nazwie: „Bioróżnorodność krajobrazów pogórza – warsztaty terenowe.”

 

Dnia 9 czerwca o godz. 800 wyruszamy busem ze szkolnego parkingu w Ryglicach. W trakcie przejazdu doliną rzeki Białej obserwujmy i omawiamy znaczenie terenów objętych ochroną w ramach programu Natura 2000. Teren ten (Obszar Natura 2000 „Biała Dunajcowa”) chroni cenne stanowiska lęgowe ptaków wodnych i drapieżnych w naszym regionie. Około godz. 840 dojeżdżamy do Policht, przysiółek Sucha Góra. Po wypakowaniu bagaży ruszamy pieszo, utwardzaną leśną drogą do ośrodka edukacji ekologicznej. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu rozpoczynamy przygotowania do zajęć terenowych. Pani Patrycja Łabuz – Walczak opowiada nam o działalności edukacyjnej ośrodka, prowadzonego przez Zespoł Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, oraz o znaczeniu użytku ekologicznego Polichty dla ochrony bioróżnorodności zbiorowisk roślinnych i świata zwierząt na terenie Ciężkowicko Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Celem ośrodka oprócz działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych Użytku.

 

Około godz. 1000 pod kierunkiem Pani Patrycji wyruszamy na ścieżkę przyrodniczą Polichty – Sucha Góra. W trakcie 2-godzinnych zajęć terenowych na ścieżce o długości 1700 m, składającej się z 10 przystanków, omawiamy: różne typy ekosystemów takich jak: łąka, las, staw (ekosystem wodny) oraz wiele gatunków chronionych roślin i zwierząt. Największą atrakcją jest staw. To dawny zbiornik przeciwpożarowy, który z czasem pokryty został zbiorowiskami roślinnymi, które stworzyły doskonałe warunki dla bytowania zwierząt wodnych i wodno – lądowych takich jak płazy (żaby, ropuchy, kumaki, traszki), gady (zaskroniec), mięczaki (błotniarka stawowa, zatoczek rogowy), oraz szereg owadów (pływak żółtobrzeżek, nartnik, ważki). Możemy je obserwować ze specjalnej platformy widokowej przygotowanej dla zwiedzających. W trakcie zajęć mówimy o budowie i znaczeniu lasu, sposobach gospodarownia jego zasobami, mchach, paprotnikach, dokarmianu zwierząt, skutkach antropopresji (wpływu człowieka na przyrodę). Pod kierunkiem Pani Patrycji rozpoznajemy napotkane gatunki roślin i zwierząt.

 

Po 2-godzinnej wyprawie powracamy do ośrodka, by po zasłużonym odpoczynku i obiedzie rozpocząć przygotowania do kolejnej terenowej wyprawy.

 

Około godz. 1530 pod kierunkiem Pani Beaty Kupiec i Wiesława Martowicz wyruszamy na ścieżkę kulturowo geologiczną “Pod Kurhan”. Tym razem trasę długości 3 km pokonujemy w 2,5 godz. Korzystając z przewodników i map odwiedzamy kolejne przystanki trasy poznając:

 

 • – budowle poświęcone ochronie błonkówek (specjalne obiekty zbudowane z 2 rodzajów cegły – które służą za środowisko zastępcze do budowy gniazd).
 • – kamieniołom i ochronę mrowisk
 • – punkt widokowy z piękną panoramą na Jamną, Rosulec i Styr na Pogórzu Rożnowskim
 • – zabudowę wiejską na Suchej Górze
 • – Kurhan jako miejsce pamięci (krzyż poświęcony pamięci partyzantów poległych w walce z Niemcami w 1944 roku)
 • – buczynę karpacką
 • – odsłonięcia skalne w korycie rzeki (flisz karpacki)
 • – źródło wód siarczkowych „źródło Paweł”,
 • – źródło wód siarczkowych „źródło Geologów” z zapleczem do kąpieli siarkowych (wanna, kocioł). Wody z tych źródeł mają charakterystyczny, siarkowy zapach i pokrywa je biały osad. Mają działanie lecznicze, wykorzystywane są w leczeniu schorzeń przewodu pokarmowego i zapalenia stawów. W okresie międzywojennym istniał tu prywatny zakład zdrojowy, który systemem gospodarczym wykorzystywał wodę z tych źródeł.

 

Po powrocie do ośrodka przyroda przygotowuje nam jeszcze jedną atrakcję – burzę z intensywnymi opadami deszczu i gradem. Około godz. 19-ej, w ramach integracji, przy ognisku i daniach z grilla rozmawiamy o przyrodzie i podsumowujemy dotychczasowe zajęcia.

 

Zmęczeni ale pełni wrażeń i wiedzy około 2030 udajemymy się do ośrodka.

 

O poranku dnia 10 czerwca zbudzeni śpiewem ptaków od godziny 630 przygotowujemy śniadanie i posiłek turystyczny, by około 900 wyruszyć z opiekunami na kolejne zajęcia w terenie. Tym razem najdłuższa (6,5 km) ścieżka przyrodniczo krajobrazowa „Na Budzyń”, w trakcie której mówimy o:

 • – gospodarce leśnej (nasadzenia – młodnik sosnowo – brzozowy, wyrąb lasu – zrywka drzew),
 • – dokarmianiu zwierząt
 • – rozpoznawaniu rodzimych gatunków drzew iglastych
 • – sukcesji wtórnej na terenach porolnych (odłogach)
 • – rodzajach działalności rolnej (hodowla, pasterstwo, uprawa roślin, prowadzenie pasiek pszczelich)
 •  – architekturze sakralnej Pogórza (kościoły, kapliczki przydrożne)
 • – roślinności wodnej (obserwacje stawu z platformy widokowej)

 

Po 4 godzinach wędrówki o godz 1300 powracamy do ośrodka. … Odpoczynek, obiad, zabawy integracyjne, podsumowanie warsztatów. O godzinie 1615 opuszczamy ośrodek. Z bagażami drogą leśną udajemy się na umówione miejsce. Powracamy busem do szkoły!!! O godzinie 18-ej jesteśmy w Ryglicach. Zmęczeni ale pełni wiedzy i wrażeń! Zachwyceni przyrodą Pogórza! Pełni troski o jej przyszłość, o racjonalne wykorzystanie jej zasobów! Wyprawa była fantastyczną “żywą” lekcją przyrody i ekologii!

 

Dziękujemy bardzo Panu Jerzemu Zawartce, Dyrektorowi Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, za umożliwienie realizacji warsztatów na terenie Ośrodka i Użytku Ekologicznego Polichty. Pani Patrycji Łabuz – Walczak dziękujemy za piękne opowieści o przyrodzie, a panu Jarosławowi Sanek za miłe przyjęcie. Pozdrawiamy!


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony strony internetowe rzeszow używa plików cookies strona internetowa cookies.
Back To Top