Internetowa Liga Zadaniowa

Bez tytułu 

 

 

Klasa 1         Klasa 2        Klasa 3

 

Klasa  4                Klasa 5               Klasa  6              Klasa 7

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ LIGI ZADANIOWEJ

 

1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas I-III oraz IV- VI szkoły podstawowej w dowolnym  momencie trwania konkursu.

2. Konkurs  przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • kategoria uczniów klas pierwszych
  • kategoria uczniów klasy drugiej
  • kategoria uczniów klas trzecich
  • kategoria  uczniów klas czwartych,
  • kategoria  uczniów klas piątych,
  • kategoria  uczniów klas szóstych,
  • kategoria uczniów klas siódmych.

3. Konkurs będzie składał się z dwóch części. Pierwsza będzie trwać od października do maja, (dla klas I-III od listopada do maja), a druga to finał, który odbędzie się w szkole na początku czerwca 2018 roku.

4. Na początku  każdego miesiąca trwania ligi, dla każdej kategorii, na stronie internetowej szkoły w zakładce Internetowa Liga Zadaniowa publikowane będą zestawy zadań.

5. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania redagujemy w formie pisemnej, starannie i czytelnie. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje punkty.

6. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań uczniowie przekazują nauczycielowi matematyki (klasy I-III – wychowawcy). Należy to uczynić najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca.

7. Prace oddane po ustalonym terminie nie  będą brały udziału w konkursie.

8. Wyniki publikowane będą na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Internetowa Liga Zadaniowa.

9. Uczniowie, którzy w czasie trwania konkursu uzyskają co najmniej 75 % wszystkich punktów, przystępują do finału o tytuł INTERNETOWEGO MISTRZA MATEMATYKI w swojej kategorii.

10. W finale uczniowie będą mieli rozwiązać wybrane losowo  zadania spośród  „zadań miesiąca” lub zadań o  podobnych treściach.

11. Tytuł INTERNETOWEGO MISTRZA MATEMATYKI otrzymają najlepsi uczniowie w swoich  kategoriach wiekowych, którzy uzyskali największą liczbę  punktów w finale.  W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w finale o miejscu zdecyduje ilość punktów zdobytych podczas trwania konkursu.

12. Zwycięzcy serii finałowej w każdej kategorii wiekowej otrzymają cząstkowe oceny celujące z matematyki, dyplomy oraz nagrody książkowe.

mod1

mod3


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony serwisy internetowe rzeszow używa plików cookies strona internetowa cookies.
Back To Top