Internetowa Liga Zadaniowa

Bez tytułu 

 

Klasa  4                Klasa 5               Klasa  6              Klasa 7

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ LIGI ZADANIOWEJ

 

1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń z klas IV- VI szkoły podstawowej w dowolnym  momencie trwania konkursu.

2. Konkurs  przeprowadzany jest w trzech kategoriach:
– kategoria  uczniów klas czwartych,
– kategoria  uczniów klas piątych,
– kategoria  uczniów klas szóstych,
– kategoria uczniów klas siódmych.

3. Konkurs będzie składał się z dwóch części. Pierwsza będzie trwać od października do maja, a druga to finał, który odbędzie się w szkole na początku czerwca 2018 roku.

4. Na początku  każdego miesiąca trwania ligi, dla każdej kategorii, na stronie internetowej szkoły w zakładce Internetowa Liga Zadaniowa publikowane będą zestawy zadań.

5. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, a nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania redagujemy w formie pisemnej, starannie i czytelnie. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje punkty.

6. Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań uczniowie przekazują nauczycielowi matematyki. Należy to uczynić najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca.

7. Prace oddane po ustalonym terminie nie  będą brały udziału w konkursie.

8. Wyniki publikowane będą na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Internetowa Liga Zadaniowa.

9. Uczniowie, którzy w czasie trwania konkursu uzyskają co najmniej 75 % wszystkich punktów, przystępują do finału o tytuł INTERNETOWEGO MISTRZA MATEMATYKI w swojej kategorii.

10. W finale uczniowie będą mieli rozwiązać wybrane losowo  zadania spośród  „zadań miesiąca” lub zadań o  podobnych treściach.

11. Tytuł INTERNETOWEGO MISTRZA MATEMATYKI otrzymają najlepsi uczniowie w swoich  kategoriach wiekowych, którzy uzyskali największą liczbę  punktów w finale.  W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych w finale o miejscu zdecyduje ilość punktów zdobytych podczas trwania konkursu.

12. Zwycięzcy serii finałowej w każdej kategorii wiekowej otrzymają cząstkowe oceny celujące z matematyki, dyplomy oraz nagrody książkowe.

mod1

mod3


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony serwisy internetowe rzeszow używa plików cookies strona internetowa cookies.
Back To Top