Zasady rekrutacji

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECI

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

Rodzice, prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do szkoły 

(art. 18 ust. 1 pkt.1 ustawy o systemie oświaty).

 

Karty można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły. 

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

 

1.        Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ryglicach na podstawie wypełnionej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka  Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej .
2.      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka  dysponuje wolnymi miejscami (nie może to powodować otwarcia nowego oddziału).

 

Karty zgłoszenia dziecka można składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz.800 – 1600 lub w Publicznym Przedszkolu w Ryglicach.

 

pobierz    Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

mod1

mod3


Prawa do strony internetowej (c) 2017 Szkoła Podstawowa w Ryglicach | Grafika i tworzenie strony hauerpower strony www strona internetowa używa plików cookies.
Back To Top